Rad istražuje složene odnose društvenih staleža, peomišljajući kako su istorijski procesi oblikovali i uticali na radničku klasu u savremenom kontekstu.  Kroz svoj satirični pristup, izložba  poziva posmatrače da razmisle o tradicionalnim konceptima pravde i vrline, postavljajući ih u novi okvir; uzima isčezli svijet u kom je rad stvarao čovjeka, pojedinca poistovjećenog sa strukom ili svedenim na nju; sve što nam preostaje su spomenici minulih vrijednosti, bez daljih uputstava za djelovanje. Sam naziv djela: “Zloupotreba službenog položaja”, je dvosmislen, jer u ovom slučaju stvaraoc izrabljuje sam sebe zarad stvorenog u jednom okruženju u kom neizbježno podliježe društvenom kretanju ka poznom potrošačkom društvu, postajući vlastiti tlačitelj i sluga obaveza svog položaja, u kom postaje proizvod bez proizvođača.

9. maj 2024. godine