Artist Talk važan je kako bismo artikulisali situacije sa kojima se susreću umjetnici na našim prostorima. Govorimo o procesu stvaralaštva, položaju umjetnika/umjetnice u današnjem vremenu, tačnije na kulturno – umjetničkoj sceni danas, mogućnostima umjetnosti kao sredstvima za društvene promjene, ali i o doživljaju samog/same sebe u takvom položaju.

Na Artist Talk-u sa Nikolom Tomićem približena nam je pozicij mladog umjetnika, kao i zašto je toliko važno da se umjetnici udruže. U toku interakcije smo saznali kakav je to put do ideje, a kakav od ideje do same realizacije. Dotakli smo se i teme o poteškoćama sa kojima se susreće, kao i o njegovom budućem mapiranju na umjetničkoj sceni.

Nikola Tomić student je završne godine na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci na usmjerenju Intermedijalna umjetnost i jedan je od umjetnika Galerije Vagon.

Razgovor je vodila umjetnica Isidora Branković

Ovaj događaj podržan je Javnim konkursom za razvoj publike Ministarstva prosvjete i kulture

 

Utorak, 21. mart 2023. godine.