Zloupotreba službenog položaja

Rad istražuje složene odnose društvenih staleža, peomišljajući kako su istorijski procesi oblikovali i uticali na radničku klasu u savremenom kontekstu.  Kroz svoj satirični pristup, izložba 

Read More »

Riba

Riba Katarina Aćimović 04#04#2024 Umjetnički rad Katarine Aćimović predstavljen je kroz povezivanje, preplitanje i istraživanja porodičnog nasljeđa i pozicije žena u svijetu umjetnosti. Počevši od lične

Read More »