Igrati se nečim znači predati se predmetu kojim se igramo. Igrač u nekom smislu investira svoj libido u predmet kojim se igra. Igra tako postaje magični postupak za buđenje života. Igrati se znači postaviti most između svoje fantazije i stvarnosti magičnim djelovanjem svog libida. Igra je obred ulaska i ona priprema put.

Performans I – Gradski prevoz linija 14
Performans II – Most u Česmi
Performans III – Vagon Gallery

 

 

Isidora Branković

12 – 14. oktobar 2022.