VAGON je ove godine nagradjivao najbolji i najperspektivniji rad na završnoj godini Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci!  
Stručni žiri naše galerije je odabrao rad – instalaciju pod nazivom “Unutar mehanizma”, a čiji je autor Marijana Đaković. Marijana Đaković je intermedijalna umjetnica koja trenutno pohadja studije Intermedijalne umjetnosti na Akademiji umjetnosti i Grafičkog inženjerstva na Tehnološkom fakultetu u Banjoj Luci. U svom radu teži da kombinuje nove tehnologije sa crtežom, slikarstvom, instalacijom, skulpturom, tekstom i krojenjem. Fokus njenog kreativnog izražavanja je istraživanje tema koje su relevantne za njeno okruženje, sa naglaskom na šire društvene probleme i promjene koje utiču na društvo u cjelini; kao i na ispitivanje jedinstvenog unutrašnjeg svijeta pojedinca u tom društvu.
 
Čestitamo!