“Skliznuo si u moj DM i rekao mi da sam prava mamasita. Tada sam znala da sam na pravom putu. Sve smo mi prave mamasite. Ne znam samo zašto mora toliko da boli, dođavola. Juče sam radila usne, jutros sam otišla u pekaru po svoj burek, sa maskom preko usta, bio me blam da se pojavim sa ovom modricom na gornjoj usni. I ovi nokti, o čemu se tu radi, i najjednostavnija aktivnost je otežana. Počela sam svima da šaljem glasovne poruke, jer ne mogu da kuckam. Mama je uvek govorila da se za lepotu treba žrtvovati, valjda je to sad to.” – Zapis iz autorkinog dnevnika, 26.9.2022. Projekat “Mamasita” predstavlja autorkino istraživanje višeznačnosti pojma ljepote žene savremenog doba. Kroz seriju video autoportreta, autorka na svojoj koži isprobava različite zahvate i tretmane koji su svakodnevna rutina velikog broja žena. Iako ovaj serijal jednostavno prikazuje beskonačnost ciklusa u kojima se ove aktivnosti obavljaju, autorka suptilno postavlja i neka od veoma bitnih socijalnih pitanja – Za koga se žene toliko sređuju? Zašto pristaju na toliko bola i trošenja vremena i novca zarad ljepote? I konačno – Šta ćemo sa svim predrasudama koje društvo ima prema ženama koje sve rade za ljepotu?

Tajana Dedić Starović

5. oktobar 2022.