Maja Simišić je multimedijalna umetnica koja se fokusira na svakodnevne bitke i pronalazi načine da ih preokrene u svoju korist. Metode koje ona koristi da sruši postojeće rodne i klasne probleme u svom radu, izgrađeni su analizom očekivanja koja nam postavljaju moderne društvene strukture i istorijski narativi. Kao žena sa Balkana koja živi i radi u zapadnom svetu, njena umetnička praksa je pod dubokim uticajem, s jedne strane, percepcije istočnoevropskog u zapadnom društvu, a sa druge, načina na koji su ljudi sa Balkana odgajani, njihova fundamentalna uverenja i uloga žena u oba ova konteksta. Maja Simišić predstavlja teške teme sa lakoćom i humorom svojstvenim njenom karakteru. Izuzetno individualističke prirode, ukorenjene u identitetu i politici identiteta, umetnica traži od publike da preispitaju ono što se nalazi pred njima. Uz malo apsurda i gomilu satire, ona nam pomaže da uvidimo da su sve naše realnosti povezane i da nam je potrebno razumevanje i određena spremnost da prihvatimo različitosti da bismo napravili stvarnu promenu. U svom radu Make Bosnia Sexy Again Simišić stremi da iskoristi sve prethodno pomenute metode svojstvene za njenu umetničku praksu kako bi napravila pseudodokumentarnu emisiju. Preuzimajuči alter ego pod nazivom Miss Diaspora, ona luta kroz brojne narative, bez određenog cilja, kako bi istražila šta želimo od mesta u kojima živimo, mesta u kojima odrastamo, i u nekim slučajevima mesta koja napuštamo. Polazišnu tačku rada Simišić pronalazi u izborima za lepotu, za koje je karakteristično da žena pored izvanredne fizičke lepote, mora da prikaže promisao dok daje odgovore na ozbiljna filozofska pitanja. Spajajući ovaj nedostižni ideal, sa kultom dijaspore koji vlada na Balkanu, ona pristupa relevantnim pitanjima o emigraciji, životnom standardu i opštim ljudskim potrebama sa lakoćom i duhovitošću. Kao neko ko ima korene u Bosni i Hercegovini, ali život provodi na relaciji Balkan – dijaspora, Maja Simišić radom  stremi da istraži internalizovana osećanja vezana za svoje poreklo (i naravno da se dobro zabavi usput).

Jovana Trifuljesko – kustoskinja izložbe