Na Arist Talk-u sa Natašom Konjević razgovarali smo o magiji ulične umjetnosti, kao i o tome kako doći do slobodnog zida. 

 Približili smo se onome što je pokreće u ilustraciji i šta sve vidi u ženskom liku.  

Govorili smo o projektima na kojima je radila i koliko zapravo konkursi prilika otvaraju. Danas i sutra.  

Nataša Konjević osnovne studije završila je na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci na smijeru Grafika. Na Fakultetu primjenjene umjetnosti u Beogradu odbranila je magistarski rad. Djeluje na poljima ulične umjetnosti, ilustracije i slikarstva.  

Razgovor je vodila umjetnica Isidora Branković 

Ovaj događaj podržan je Javnim konkursom za razvoj publike Ministarstva prosvjete I kulture Republike Sprske