Na Artist Talk-u sa Milenom Ivić razmatrali smo šta da radimo sa svom ovom slobodom. Govorili smo o instalaciji ART-RAT i video performansu Obsticle 16.  

Spoznali smo šta je to Kriminalni milje. A i o tome koliko su važne drugarice.  

I u koju boju kreči svoju Sobu.  

Milena Ivić završila je osnovne studije na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci na smjeru Grafički dizajn. Trenutno pohađa master studije na istoj akademiji. Djeluje na polju konceptualne umjetnosti.  

Razgovor je vodila umjetnica Isidora Branković 

Ovaj događaj podržan je Javnim konkursom za razvoj publike Ministarstva prosvjete i kulture Republike Sprske