Na Artist Talk-u sa Irmom Beširević razgovarali smo o položaju umjetnika u Švedskoj i o tome koliko se zaista prilika otvara. Analizirali smo koliko je važan kontekst u umjetničkom stvaralaštvu, a koliko produkcija.
 
Saznali smo i na čemu trenutno radi i koji su bagovi sa kojima se susreće. A i šta je to što nas pokreće.
 
Irma Beširević rođena je u Geteborgu u Švedskoj. Studirala je moderni ples na Kraljevskoj baletskoj Akademiji u Štokholmu. Diplomirala je na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj luci na odsjeku Intermedijalna umjetnost. Trenutno pohađa master studije na HDK-Valand Geteborškog Univerziteta. Jedna je od umjetnica u sklopu galerije Vagon.
 
Artist Talk važan je kako bismo artikulisali situacije sa kojima se susreću umjetnici na našim prostorima. Govorimo o procesu stvaralaštva, položaju umjetnika/umjetnice u današnjem vremenu, tačnije na kulturno – umjetničkoj sceni danas, mogućnostima umjetnosti kao sredstvima za društvene promjene, ali i o doživljaju samog/same sebe u takvom položaju.
 
Razgovor je vodila umjetnica Isidora Branković
 
Ovaj događaj podržan je Javnim konkursom za razvoj publike Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.