Na Artist Talk-u sa Aleksandrom Kuzmanović govorili smo o slikarstvu na savremenoj sceni. O međuprostoru u kojem se mladi umjetnici nalaze  nakon završenih studija, kao i o tome kakav bi kvalitet života bio da trenutno živi samo od svog umjetničkog rada.

I da zašto dan ne traje 32 sata?!

Aleksandra Kuzmanović trenutno završava master studije na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci na smijeru slikarstvo. Dobitnica je više nagrada na polju slikarstva. Od treće godine osnovnih studija izlaže samostalno, a do sada je svoj rad prezentovala na petnaest grupnih i devet samostalnih izložbi.

Artist Talk važan je kako bismo artikulisali situacije sa kojima se susreću umjetnici na našim prostorima. Govorimo o procesu stvaralaštva, položaju umjetnika/umjetnice u današnjem vremenu, tačnije na kulturno – umjetničkoj sceni danas, mogućnostima umjetnosti kao sredstvima za društvene promjene, ali i o doživljaju samog/same sebe u takvom položaju.

Razgovor je vodila umjetnica Isidora Branković

Ovaj događaj podržan je Javnim konkursom za razvoj publike Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srspke.