Artist Talk sa Aleksom Jovanovićem je online na našem Vagon Gallery YouTube kanalu!

Razgovarali smo o njegovom stvaralačkom putu i saznali kako je nastao Aljeks. Dobili smo odgovor zašto je baš slikarstvo osnova i kako funkcioniše proces! Analizirali smo savremenu umjetničku scenu i istraživali prilike i nedostatke. Ali i saznali ko su njegovi miljenici.

Aleksa Jovanović, rođen 1999. godine u Petrovcu na Mlavi. Pohađao je Gimnaziju u Petrovcu na Mlavi nakon čega upisuje slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Trenutno je četvrta godina osnovnih studija u klasi profesorke Simonide Rajčević. Dobitnik je nagrade Fakulteta likovnih umetnosti za večernji akt 2022. godine. Učestvovao je u organizaciji Bijenala mladih u Beogradu 2021. godine. Izlagao je na tri samostalne i više grupnih izložbi.

Razgovor je vodila konceptualna umjetnica i galeristkinja Isidora Branković

11. oktobar 2023.