Irma Beširević

Stvara umjetnost koja istražuje milenijalnu kulturu i naš odnos sa tehnikom koja nam se nalazi u ruci kroz digitalnu umjetnost, video i performans sa naglaskom na nonsens i digitalni ready-made. Rad istražuje korištenje tijela u kontekstu digitalnog tijela, besmrt kroz plastiku i tanku granicu između sopstvenog odraza, onlajn prisutnosti i podlijeganju kapitalističkim idealima koji su ponuđeni pri tehnološkoj sferi nadzornog kapitalizma. Rođena u Geteborgu, Švedskoj, gdje su se roditelji smjestili nakon što su kao djeca izbjegli. Sa petnaest godina se sama preselila u Stokholm da bih nastavila sa studiranjem modernog plesa na Kraljevskoj baletskoj školi gdje je upoznala savremenu umjetničku scenu. Nakon diplomiranja 2016. godine preselila se u Banja Luku, gdje je diplomirala intermedijalnu umjetnost. Trenutno frilensuje I pohađa master studije na HDK-Valand, Geteborški univerzitet. Osnovna tema mog rada je želja za povezivanjem sa čovjekom, odnosno društvom. U moru socijalno uslovljenih situacija, tragam za istinom koja se krije ispod površine svih tih lica koja nose maske lažne hrabrosti, ponosa i gordosti. Figurativno slikarstvo mi omogoućava da na likovni način prikažem težinu i snagu života koju osjećam ali teško nalazim riječi da objasnim, odnosno da konkretizujem misao. U svim tim portretima tražim iskrenost i neisceniranost, odnosno njihovo stvarno stanje duha.

Umjetnine

Izložbe